Posted on Leave a comment

Hoe vind ek my vlerke?

“Hoe vind ek my vlerke?”,
het ek haar gevra.
En sy het haar vlerke
gefladder totdat dit geglinster
het in die son, en toe gesê:
“Jy moet so graag wil vlieg
dat dit jou wil om te bly
moet oorskry.”
©Sonja Peacock

Leave a Reply